Reitangruppen

Reitangruppens visjon er å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Reitangruppen omsatte i 2016 (inkl. franchiseomsetning) for 89 milliarder kroner, sysselsetter 38 000 mennesker i Norden og Baltikum, og er med dette blant Norges ti største selskap og en synlig aktør i Nord-Europas arbeidsliv.

Reitangruppen består av fem forretningsområder: REMA 1000, Reitan Convenience, Uno-X Energi, Reitan Eiendom og Reitan Kapital.

Det er våre sterke verdier og verdigrunnlag som driver oss – derfor jobber vi hardt og kontinuerlig for å oppnå visjonen om å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Dette gjør vi blant annet gjennom å rendyrke våre konsepters forretningsideer og ved å opprettholde og forsterke en kultur der våre kunder alltid er den øverste sjefen. Verdiene våre styrer alt vi gjør og definerer hvem vi er.

Med offensiv kultur mener vi ”vinnerkultur”. Vi vil vinne, og vi vil være best på det vi gjør. Vi er et kompetansemiljø som preges av medarbeidere som har inngående kunnskap om sine ansvarsområder og som har sterke indre verdier. Derfor er også våre medarbeidere sine egne beslutningstakere. Det er viktig for oss at vårt kompetansemiljø preges av samhold, respekt og et gjensidig ønske om suksess. Da blir det også lønnsomt.

Reitangruppens verdier og kultur ivaretas i alle forretningsområder: Eiendom, Energi og Drivstoff, Dagligvarer og Servicehandel. Vi driver enkelt og effektivt og vil at våre medarbeidere skal få fokusere på sin skaperlyst og lidenskap for arbeidet. Dermed får de konsentrere seg om sine sentrale arbeidsoppgaver – det de faktisk er satt til og har lyst til å gjøre. Dette er også grunnen til at franchising og partnerskap er grunnleggende i vår forretningsmodell og filosofi. 

Les mer

Reitangruppen


Reitangruppen

Samarbeidspartnere

         
     


     

Location
   
     
Rema distribusjon   Nordisk Film
  

Kontakt

Kundeservice
Telefon: 66 93 67 10
Kundeservice: Man-fre kl 08-16
E-post: Engrospartner

Henvendelser vedr transport besvares på telefon frem til kl 20

Sentralbord
Telefon: 66 93 67 00
Åpningstid: Man-fre kl 08-16

FFA vedr Legemidler
E-post: Per Waaler
Telefon: 930 23 564